Voorpagina Webredactie

Regionale activiteiten

forum.ultraplatform.nl

Zoeken

feed-image RSS feed

Webredactie


Webredactie Afdrukken E-mailadres
vrijdag 03 oktober 2008 00:00

Welkom op de website van het Platform Ultralopers!

Centraal staan de circa 25 ultralopen die jaarlijks in Nederland plaatsvinden. Daarnaast volgen wij de verrichtingen van de nationale selectie bij EK’s en WK’s. Verder zullen de diverse werkgroepen van het ultraplatform regelmatig publiceren over training en voeding. Ook worden regionale activiteiten georganiseerd, zoals gezamenlijke trainingen. Tenslotte is er nog een forum voor het uitwisselen van ervaringen, het stellen en beantwoorden van vragen, het attenderen op bijzondere evenementen.

De redactie wil zich omringen met een “pool” van correspondenten en fotografen. Het is de bedoeling dat bij elke wedstrijd een correspondent/fotograaf van Ultraplatform aanwezig is.

In onze fotogallerij publiceert de fotograaf van dienst zijn twaalf mooiste foto’s van de wedstrijd.  Dus niet de gebruikelijke scheepslading foto’s, met als insteek dat elke loper minimaal één keer op de foto staat. Het copyright van elke foto berust in principe bij de fotograaf en zonder diens toestemming mag een foto niet elders worden gebruikt.

Webmaster: vacature

Redactie: Mark de Boer, vacature

Correspondenten: Jaap Vis (Groningen), Bob Stultiens (Weert), Martien Baars (kalender)

Fotografen: Erik van Echten (Groningen)

 
Redactiestatuut Afdrukken E-mailadres
Geschreven door webredactie   
donderdag 02 oktober 2008 00:00
Doelstelling van de website

De website is spreekbuis van het Platform Ultralopen, een onafhankelijke “vereniging” van en voor alle Nederlandse ultralopers. Het Platform stelt zich ten doel om de beoefening van de ultraloopsport in Nederland te bevorderen, zowel in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin.

De website geeft niet alleen informatie over (de activiteiten van) het Platform Ultralopen, maar biedt door middel van een forum de aangesloten ultralopers ook gelegenheid voor het onderling uitwisselen van nieuwtjes, ervaringen en meningen.

Daarnaast biedt de website informatie over het ultralopen zelf. Hiermee wil het Platform Ultralopen het beoefenen van de ultraloopsport stimuleren en in het bijzonder de deelname aan de circa 25 Nederlandse ultralopen:

 1. door voorlichting (ultrakalender-NL, training en voeding)
 2. door wedstrijdverslagen en beschouwingen.

Ook zal het ultralopen nadrukkelijk geprofileerd worden als prestatieve wedstrijdsport:

 1. aandacht voor toplopers, toptalenten en topprestaties van Nederlanders in binnen- en buitenland
 2. aandacht voor onze nationale selectie: totstandkoming, voorbereiding en verrichtingen op EK en WK.

 

Redactie en redactiebeleid

De redactie is verantwoordelijk voor indeling en inhoud van de website. Daarbij wordt nauw samengewerkt met een aantal correspondenten en fotografen. Voor de technische realisatie van de website, alsmede voor onderhoud en vernieuwing, wordt de redactie terzijde gestaan door de webmaster. De redactie bewaakt tevens de spelregels van het forum.

De redactie bepaalt per tijdsperiode welke onderwerpen behandeld moeten worden, op welke wijze, en wanneer. De redactieleden maken vervolgens een werkverdeling en zoeken correspondenten en/of fotografen voor bepaalde artikelen of schrijven deze zelf. Uiteraard kunnen ook correspondenten en fotografen met voorstellen komen om over een bepaald onderwerp te schrijven, maar de redactie beslist uiteindelijk over plaatsing van een artikel. Ook technisch gesproken beschikken alleen de redactieleden over de mogelijkheid om een artikel op de website te plaatsen.

De redactie wordt aangesteld door het bestuur van het Platform Ultralopen. De vervanging van een aftredende redacteur geschiedt op voordracht van de redactie, maar behoeft goedkeuring van het bestuur.

De redactie formeert zelf een groep van correspondenten en fotografen. Wel is de redactie verantwoordelijk voor de plaatsing en de inhoud van hun bijdragen. Ook het aanstellen van de webmaster (de technisch beheerder van de website) is zaak van de redactie.

 

Spelregels forum

In tegenstelling tot de gewone rubrieken van de website waar uiteindelijk alleen de redactie een bericht kan plaatsen, kunnen op het forum berichten worden geplaatst door iedereen die zich heeft aangemeld.

De redactie kan ingrijpen als bepaalde berichten of reacties de grenzen van het fatsoen (of zelfs de wet) overschrijden. Publicatie van onderstaande spelregels vormt een eerste barrière, het dwingend vermelden van voor- en achternaam een tweede.

 1. forum.ultraplatform.nl is een forum over ultralopen, dus alle afstanden boven de marathon.
 2. De wet mag niet worden overtreden. Zoals de Grondwet en dan vooral artikel 1 ("Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.")
 3. U reageert fatsoenlijk en respecteert de mening van een ander.
 4. De reactie mag geen scheldwoorden of bedreigingen bevatten.
 5. De reactie bevat geen privé-gegevens van derden.
 6. U plaatst geen reclameboodschappen, wel mogen er aankondingen/informatie over ultraloopevenementen geplaatst worden.
 7. Gebruik om aan te melden voor dit forum als gebruikersnaam svp uw voor- en achternaam.
 8. De redactie behoudt zich voortdurend het recht voor uw reactie te verwijderen dan wel u de toegang tot de site verder te ontzeggen.

 

Financiën

De inzet van redactieleden, webmaster, correspondenten en fotografen geschiedt op vrijwillige basis. Er worden geen vergoedingen verstrekt voor geleverde werkzaamheden, ook geen reis- en/of verblijfkosten.

De website genereert geen inkomsten. Van de mogelijkheid inkomsten te genereren door het plaatsen van reclame zal geen gebruik worden gemaakt.

De kosten voor het URL www.ultraplatform.nl en voor de provider worden voor de jaren 2008 t/m 2010 door een sponsor betaald.

 

Auteursrecht

De website neemt geen artikelen of foto’s uit andere media over zonder bronvermelding en zonder toestemming van de auteur of fotograaf.

Het copyright van de eigen foto’s en artikelen op deze website berust in principe bij de fotograaf/correspondent/redactielid en zonder diens toestemming mag een foto/artikel niet elders worden gebruikt. Wel moet duidelijk zijn dat de redactie graag een zekere exclusiviteit wil hebben. De redactie stelt het niet op prijs dat exact dezelfde foto geplaatst wordt bij een artikel op bijvoorbeeld Hardloopnieuws of Losse Veter. (Iets anders is het als deze redacties ons artikel inclusief foto overnemen of citeren).

 

Relatie met andere websites over (ultra)lopen

Met de komst van Ultraplatform.nl worden het weblog De Ultraloper en het forum “ultralopen” definitief opgeheven (het forum gaat min of meer over naar Ultraplatform.nl). Daarmee wordt UltraNed op het gebied van ultralopen de enige “concullega”.

Waarin verschilt Ultraplatform.nl van UltraNed?

 • richt zich uitsluitend op afstanden verder dan de marathon;
 • beperkt zijn focus tot de ultraloopsport in Nederland en brengt geen buitenlands nieuws, tenzij het gaat om relevante prestaties;
 • zoekt en vraagt zelf auteurs voor artikelen (het is niet de bedoeling dat mensen uit eigen beweging hun verhalen gaan insturen);
 • schenkt veel aandacht aan voorlichting over voeding en training
 • faciliteert de uitwisseling van ervaringen en meningen tussen ultralopers d.m.v een forum
 • heeft een aantrekkelijke opmaak, waarin ruim plaats is voor kwaliteitsfoto’s.

De belangrijkste overeenkomst tussen beide websites zijn de redactionele artikelen over Nederlandse ultraloopwedstrijden. Wij zien dit echter niet als bezwaar, maar eerder als verrijking van het medialandschap in de ultraloopwereld. Ook bijvoorbeeld NRC en Volkskrant schrijven over dezelfde nieuwsfeiten, maar leggen hun eigen accenten, geven eigen interpretaties en analyses en komen tot hun eigen oordeel.

Naast UltraNed en Ultraplatform.nl verschijnen regelmatig kwalitatief hoogstaande bijdragen over ultralopen in Hardloopnieuws.nl (door Dik Jagersma) en op Losse Veter (door Mark de Boer). Beide websites leveren daardoor een belangrijke bijdrage aan een positieve beeldvorming over het ultralopen bij de rest van hardlopend Nederland.

Wel moet worden voorkomen dat surfende ultralopers hetzelfde artikel meermalen tegenkomen bij een rondje langs hun favoriete websites. Daarom zijn enkele spelregels nodig voor het overnemen en/of linken naar artikelen op andere websites.

In principe kunnen genoemde websites op drie manieren omgaan met elkaars artikelen:

 1. integraal overnemen
 2. lead & link (dat wil zeggen: de eerste 10 à 15 regels (=lead) overnemen, gevolgd door “Lees meer op [naam bron]….” gevolgd door een link naar de betreffende site
 3. alleen een link plaatsen.

Daarbij gelden de volgende spelregels:

 • UltraNed en Ultraplatform.nl plaatsen in principe alleen een link naar elkaars redactionele artikelen. Onder bijvoorbeeld een voorbeschouwing staat dan: Lees ook de voorbeschouwing van … op UltraNed. Ook kan een auteur op de ene website in zijn eigen artikel een citaat opnemen uit een artikel op de andere website (uiteraard met bronvermelding). Kortom, schrijven beide websites over hetzelfde onderwerp dan kunnen ze in het kader van een eigen artikel verwijzen. Maar het is niet toegestaan een redactionele leemte “op te vullen” door lead & link te plaatsen. Niet alleen vanwege het journalistieke principe van exclusiviteit, maar ook om te voorkomen dat de websurfende lezer twee keer met hetzelfde artikel geconfronteerd wordt.

Voor alle duidelijkheid: deze spelregel heeft betrekking op bijdragen die de redactie (of een correspondent) zelf geschreven heeft, en geldt niet als het gaat om een persbericht dat door één van beide websites wordt opgenomen (of een ander bericht van derden).

 • Het overnemen van artikelen op Losse Veter/Hardloopnieuws door Ultraplatform.nl (en andersom) geschiedt door middel van lead & link.

Deze spelregels voorkomen dat keer op keer moet worden overlegd over het overnemen van een artikel. Zolang partijen zich aan de regels houden is expliciete toestemming niet nodig. Uiteraard is hiermee niet uitgesloten dat - na onderling overleg - in specifieke gevallen anders wordt omgegaan met elkaars artikelen.