Voorpagina Vraagbaak Training ECSS 2011, deel 3

Regionale activiteiten

forum.ultraplatform.nl

Zoeken

ECSS 2011, deel 3 Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Kamiel Maase   
dinsdag 08 november 2011 13:21

Kamiel Maase bezocht in juni in het kader van zijn werkzaamheden voor NOC*NSF het symposium van het European College of Sport Science. De redactie van Ultraplatform heeft van Kamiel Maase toestemming gekregen om de voor hardlopers interessante en relevante bevindingen te plaatsen.

Deze week het laatste deel, deel 3.

 

Let the beet go on!

Nee, er is hier geen sprake van een spelfout. Naast het hierboven gerapporteerde, zijn tijdens hetcongres nog talloze praatjes gehouden en posters gepresenteerd over koolhydraten, vetten, cafeïne,enzovoorts. Interessanter is het om even stil te staan bij de recente inzichten in de effecten opprestatie van een heel ander voedingsmiddel: rode bietensap (beetroot juice). Het nitraatrijkebietensap staat behoorlijk in de schijnwerpers sinds Bailey en collega’s in 2009 rapporteerden datsuppletie met het goedje gedurende 6 dagen resulteerde in een verminderd gebruik van zuurstof bijinspanningen op lage en matige intensiteit. Ook neemt de ‘tolerantie tegen intensieve inspanning’toe: de tijd tot uitputting tijdens een intensieve inspanning wordt verlengd. Het exacte mechanismehierachter is nog niet bekend, maar vermoed wordt dat de dosis nitraat leidt tot hogeremitochondriële efficiëntie.

Evi Masschelein presenteerde onderzoek naar het effect van bietensapop fysiologische respons bij rust, inspanning op een vast vermogen en incrementele inspanning totuitputting (maximaaltest) tijdens blootstelling aan gesimuleerde hoogte (overeenkomend met circa 5.300 m). De hypothese hierbij was dat een efficiënter gebruik van zuurstof – geïnduceerd door hetbietensap – de prestatie op hoogte ten goede komt. De bevindingen waren dat 6 dagen suppletiemet bietensap (overeenkomend met 0.07 mmol nitraat/kg/dag) resulteerde in een beterezuurstofstatus van spieren in rust, een verminderd zuurstofgebruik (dus hogere efficiëntie) tijdenssubmaximale belasting en een betere prestatie (tijd tot uitputting) tijdens een incrementelemaximaaltest. Dit alles dus op gesimuleerde (normobare) hoogte.

Naomi Cermak bestudeerde het effect van inname van bietensap (wederom 6 dagen, 140 mlgeconcentreerd sap/dag, overeenkomend met 8 mmol nitraat/dag) op de prestatie in eengesimuleerde tijdrit, een opzet die goed overeenkomt met wat van sporters gevraagd wordt in eenechte wedstrijdsituatie. Voorafgaand aan de tijdrit werd ook in deze studie het effect opzuurstofgebruik tijdens submaximale inspanning onderzocht. Bij inspanning op 45% en 65% van het maximale vermogen, bleek het zuurstofverbruik significant lager. Tijdens de tijdrit was in de groep die bietensap had gedronken het gemiddelde geleverde vermogen significant hoger, hetgeenresulteerde in een significante reductie van de tijd op de tijdrit (12 s op 10 km). Cermak won op basis van haar presentatie de Young Investigator Award in de categorie posterpresentatie.Het moment waarop we het aandurven (duur)sporters zonder aarzeling te adviseren bietensap teconsumeren in de dagen voor een belangrijke wedstrijd lijkt nabij…

 

Met dank aan Kamiel Maase, Prestatiemanager Wetenschappelijke Ondersteuning / Performance Manager Research & Innovation Topsport NOC*NSF

 

 

Klik hier voor deel 1 en deel 2 van het ECSS 2011 verslag van Kamiel Maase